Skip to main content

Uitgevoerde projecten

Stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk te Lettele

Processiekandelaars


In 2018 werd Victor Munster gebeld door een mevrouw uit Colmschate met de vraag of de stichting belangstelling had voor de spullen van haar overleden man. Bij deze spullen waren zes prachtige processiekandelaars aanwezig.

Deze processiekandelaars worden velemalen gebruikt, op de foto is Vicaris Ronald Cornelissen, tergelegenheid van het 25 jaar priester wijding in Lettele.
In 2019 heeft de stichting deze in bruikleen gegeven aan de geloofsgemeenschap in Lettele.


   kandelaar1       processie     kandelaars