Welkom

Van harte welkom op de site van Stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk te Lettele.

De stichting heeft ten doel:

  • Het financieel ondersteunen en bevorderen van de instandhouding van het kerkgebouw en de pastorie van de H. Nicolaaskerk te Lettele;

  • De levende geloofsgemeenschap van de H. Nicolaaskerk te Lettele in stand te houden en verder te ontwikkelen;

  • Het verrichten van alle handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.
 
Zij verkrijgt haar inkomsten door donaties en het voeren van acties, waaronder de jaarlijks terugkerende religieuze markt tijdens de Lettelse kermis in het eerste weekend van augustus. Hiermee hebben de vrienden het hek geplaatst achter in de kerk, zodat bezoekers buiten de diensten de kerk kunnen binnengaan en het intentieboek, het naambord en de vlaggenmast in de pastorietuin mogelijk gemaakt.

Per 01 januari 2012 merkt de Belastingdienst de stichting aan als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Als culturele instelling is voor particulieren 1,25 keer van de gift aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
 

 

 

De opbrengst van de religieuze markt 2019 was: €1209,00.

Vanwege Corona is er in 2020 en 2021 geen religieuze markt.

We hopen u weer te verwelkomen in 2022.