Skip to main content

Van harte welkom

Stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk te Lettele

Fijn dat u een bezoek brengt aan de website van Stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk te Lettele.
De Heilige Nicolaaskerk staat in het hart van het dorp Lettele. Wie het dorp nadert over de Oerdijk of de Bathmenseweg ziet al van verre de torenspits boven de bomen uitsteken. De kerk staat naast de basisschool en het kerkhof, en ligt tussen de twee café-terrassen die Lettele rijk is.

In de kerk liggen veel herinneringen van bewoners van Lettele, herinneringen aan het lief en leed dat zij daar deelden. Zoals overal in Nederland is het aantal kerkgangers in Lettele sterk teruggelopen. De nog actieve katholieken zijn zeer betrokken bij de Heilige Nicolaaskerk. En ook de Lettelenaren die niet actief hun geloof beleven, zijn gehecht aan het gebouw.

Kerksluiting

Helaas heeft het bestuur van de Lebuinusparochie – waar de Heilige Nicolaaskerk onderdeel van uitmaakt – besloten om de kerk met ingang van 1 januari 2025 aan de eredienst te onttrekken en het gebouw (de kerk en de pastorie) op termijn te vervreemden. Voor de parochianen betekent dit dat zij een onzekere tijd tegemoet gaan: hoe kan de geloofsgemeenschap actief met elkaar verbonden blijven als de activiteiten van de parochie naar Deventer verplaatst worden?

Alle bewoners van Lettele maken zich zorgen over de vraag wat er te zijner tijd met het gebouw zal gebeuren. Zal er een bestemming gevonden worden die de betekenis van de kerk voor het dorp levend kan houden?

De Stichting

De Stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk is in 2003 opgericht door een aantal mensen die zich willen inzetten voor het behoud van de kerk voor de gemeenschap in Lettele. De doelen van de stichting zijn de instandhouding van het kerkgebouw en het bijdragen aan een levende geloofsgemeenschap in Lettele.

Op deze website kunt u meer lezen over de doelstelling van de stichting, over de manier waarop de stichting haar inkomsten verkrijgt, de projecten die de stichting uitvoert, iets over de geschiedenis van de kerk, en hoe u kunt bijdragen aan de stichting.

Resultaten enquête

De Werkgroep Kerksluiting

De werkgroep Kerksluiting – bestaande uit twee leden van Plaatselijk Belang, twee kerk-coördinatoren, twee vrienden van de Heilige Nicolaaskerk en zes betrokkenen – liet in de zomer een enquête uitgaan om de mensen in Lettele te vragen naar hun gedachten bij de kerksluiting. 

Inmiddels zijn de antwoorden op de vragen verwerkt. Hier kunt u het document downloaden waarin de resultaten beschreven zijn: Uitslag van de vragenlijst over de toekomst van de H. Nicolaaskerk in Lettele.

Religieuze markt

De opbrengst van de religieuze markt in 2022 was: € 4008,11

We hopen u weer te verwelkomen
in het weekend van 20 en 21 april 2024.