Schenken of doneren

U kunt de Vrienden van de Heilige Nicolaas te Lettele steunen door:

   -   Éénmalig een schenking te doen en deze te storten op IBAN NL26INGB0009684129 t.n.v. Stg vrienden van de Heilige Nicolaas
       te Lettele.

   -   Erfstellingen en legaten. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de bestuursleden.

   -   Donateur worden door het:

        o   Invullen van het contactformulier op deze site of het zenden van een e-mail.

        o   Invullen van de strook onderaan de nieuwsbrief.

        o   Invullen van de strook in de informatiefolder.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u de giften in mindering brengen bij uw belastingaangifte. 

Voor een periodieke gift geldt het formulier 'Overeenkomst periodieke gift in geld'. U treft deze als attachment aan op deze pagina.

Attachments

overeenkomst period gift in geld ib z fol .pdf [134.81Kb]

Uploaded woensdag 14 augustus 2019 by Stichting Vrienden van de Nicolaas