Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Heilige Nicolaaskerk te Lettele bestaat uit:

Voorzitter (vanaf 30-10-2015)
V. F. J. Munster (Tel.: 06-25067603)

Secretaris (vanaf 18-05-2018)
D. Meijerink 

Penningmeester (vanaf 03-05-2017)
J.W.M. Spikker 

Algemeen bestuurslid (vanaf 23-10-2017)
A.F. Daggenvoorde 

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.