Het Kerkgebouw

De Heilige Nicolaaskerk werd gesticht in 1894 aan de Bathmenseweg (toen nog een zandweg) te Lettele. De aanbesteding vond plaats op 30 oktober 1893. Op 3 november 1893 ging de aanvraag naar het bisdom om in eigen beheer onder leiding van architect G. te Riele de bouw van de kerk te mogen doen. Nog diezelfde kwam toestemming van de aartsbisschop.

Op 17 april 1894 is de eerste steen plechtig gewijd en geplaatst door de zeer eerwaarde heer T.A. Rekvelt, pastoor van Duistervoorde en deken van het dekenaat Deventer.

Op 14 november 1894 is de nieuwe kerk en het altaar ter ere van de Heilige Nicolaas in gebruik genomen door de aartsbisschop van Utrecht, terwijl op 2 december 1894 een klok van 520 kilogram aan onze kerk werd geschonken door pastoor Hazelhekke te Azewijn en door pastoor Smit van onze parochie.